Huangshan Xihaimen,1954,(71.8×91.5cm)

Tratto da EduEDA
Jump to: navigation, search

Huangshanxihaimen.jpg